Podcast Background1
RoN Odc. 19 Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością
RoN Odc. 19 Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością
O ubezwłasnowolnieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i o koncepcjach zmiany obecnego stanu prawnego rozmawiamy z dr Anną Drabarz.

Anna Drabarz – doktor nauk prawnych, od 2019 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zainicjowała powstanie Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, którego jest prezeską.

Od 2015 roku wykłada i prowadzi badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i aspektów społeczno-prawnych niepełnosprawności na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Pełnomocnik Dziekana ds. Niepełnosprawności, członkini Zarządu Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF).