Podcast Background1
RoN Odc. 31 Osoby głuchoniewidome i głuchoślepota – podstawy.
RoN Odc. 31 Osoby głuchoniewidome i głuchoślepota – podstawy.

Jaka jest definicja głuchoślepoty? Czym jest model medyczny osób głuchoniewidomych? Ile osób głuchoniewidomych jest wśród nas? Kiedy powstaje głuchoślepota? Gdzie szukać wsparcia dla osób głuchoniewidomych? Gdzie szukać informacji o głuchoślepocie? O tym wszystkim usłyszymy w rozmowie z Tomaszem Kasprzakiem – doktorantem, który jako pierwszy zajął się tematem głuchoślepoty w aspekcie społecznym.

Uzupełnieniem tematu są kolejne rozmowy pt. Dlaczego głuchoślepota jest niepełnosprawnością ukrytą (odc. 37) i Głuchoniewidomi w kontekście społecznym (odc. 35-36).

Polecane pozycje:

„Etiologia głuchoślepoty a specyfika funkcjonowania dziecka z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku” Marzenna Zaorska, Tytuł wydawn. zbior. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia” pod red. Małgorzaty Sekułowicz, wyd. 2006

„Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i w Rosji (rozwój i stan obecny)”,  Marzenna Zaorska, wyd. 2010

Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności” red. Ewa Domagała Zyśk, Grzegorz Wiacek, Małgorzata Książek – Książka w otwartym dostępie pobrania na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL https://www.kul.pl/files/229/5._Gluchoniewidomi_Domagala-Zysk_Wiacek_Ksiazek.pdf

Tadeusz Majewski „Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych”, wyd. 1995