Podcast Background1
RoN Odc. 46 Pedagog specjalny
RoN Odc. 46 Pedagog specjalny

Kim jest pedagog specjalny? Jaka jest jego rola we wspieraniu dziecka? Co jest ważne dla pedagoga specjalnego w pracy z dzieckiem i w pracy z rodzicem? Jak widzi proces włączania dziecka z niepełnosprawnością w klasach ogólnodostępnych? Praca pedagoga specjalnego nierozerwalna jest z pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Czym jest więc pomoc psychologiczno – pedagogiczna? Funkcje i rolę pedagoga specjalnego przedstawi Tomasz Śliwowski – pedagog szkolny, pedagog specjalny, prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Warto zajrzeć:

Polski Związek Niewidomych https://pzn.org.pl/

Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddziały terenowe.

Polski Związek Głuchych https://www.pzg.org.pl/