Podcast Background1
RoN Odc. 63 Mieszkania wspomagane i sieć wsparcia środowiskowego
RoN Odc. 63 Mieszkania wspomagane i sieć wsparcia środowiskowego
Czym jest mieszkanie wspomagane a czym treningowe? Jak wygląda codzienność w takim mieszkaniu? Jak wspierane są osoby z niepełnosprawnością na co dzień w mieszkaniu wspomaganym? Czym jest niezależne życie? O tym porozmawiamy z Klaudią Majewską - Bielską . Naszą rozmowę poszerzymy o rozważania o nazewnictwie związanym z niepełnosprawnością i Self-adwokaturę.  

Klaudia Majewska Bielska - Pedagożka specjalna, pracowniczka naukowo-dydaktyczna, członkini zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, asystentka osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w Mieszkaniu Wspomaganym im. Teresy Dłuskiej, opiekunka naukowa Koła Naukowego Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną IDEM oraz Studenckiego Biura Wolontariatu, asystent w jednostce Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Polecamy:

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:

https://psoni.warszawa.pl/

https://psoni.warszawa.pl/placowka/mieszkanie-chronione-treningowe/

https://psoni.warszawa.pl/placowka/mieszkanie-wspomagane-im-teresy-dluskiej/

Koło Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną IDEM, które realizuje projekt „APS: Akademia Promuje Self-adwokaturę”: 

https://www.facebook.com/idemAPS -

O ETR można przeczytać więcej tutaj http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1864543;jsessionid=3EF554E5767872AEBCBFACD68EA4C1BB

O Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie:

https://www.centrumdzwoni.pl/  - Centrum DZWONI, jest profesjonalną, niepubliczną agencją zatrudnienia oferującą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością a także doradztwa personalnego dla pracodawców