Podcast Background1
RoN Odc. 66-67 Płodowy zespół alkoholowy – niepełnosprawność, której się nie orzeka.
RoN Odc. 66-67 Płodowy zespół alkoholowy – niepełnosprawność, której się nie orzeka.
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. To jest podcast, który każdy, kto chce zostać rodzicem lub jest już rodzicem, powinien odsłuchać. O FAS i FASD opowiadają Iwona Sawionek (lekarz, neurolog dziecięcy, pediatra), Paulina Stobnicka-Stolarska – neurologopeda i Barbara Markowska - Konsultant diagnostyczny FASD, które współtworzą zespół Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego FASada w Warszawie. Gościem specjalnym jest Wojciech Pytel, prezes Fundacji Rodzin Adopcyjnych, w ramach której powstała FASada.

 

Iwona Sawionek - lekarz, neurolog dziecięcy, pediatra. Z dziećmi, chorującymi przewlekle na choroby układu nerwowego i pacjentami z problemami rozwojowymi pracowała w Oddziale Neurorehabilitacji w Zagórzu, w Oddziale Neurologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej w Warszawie. Współpracuje z wydawnictwem Medycyna Praktyczna, jako wykładowca (cykliczne konferencje Jesień Pediatryczna), autorka warsztatów nt. rozwoju i oceny neurologicznej dziecka dla lekarzy pediatrów, autorka odpowiedzi w panelu dla pacjenta Medycyny Praktycznej. Posiada certyfikat ukończenia kursu oceny rozwoju dziecka metodą Prehtla. Od 2015r. współpracuje z poradnią Fasada konsultując dzieci z FASD, prowadząc szkolenia i popularyzując temat FASD w środowisku lekarskim.

 

Paulina Stobnicka-Stolarska – neurologopeda. Zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju małych dzieci w zakresie umiejętności jedzenia, mowy i komunikacji. Pracuje na oddziale Patofizjologii Wcześniaka i Noworodka warszawskiego szpitala MSWiA . Wieloletni pracownik Przedszkola Specjalnego nr 393 w Warszawie. Jest członkiem zespołu FASada, działającym przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych

 

Barbara Markowska - konsultant diagnostyczny FASD. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Edukator i Instruktor Programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”. Od 2011 roku prowadzi grupę wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z FASD w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, a od 2013 r. warsztat na temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz płodowego zespołu alkoholowego w ramach programu szkolenia przygotowującego kandydatów na rodziców adopcyjnych w tym Ośrodku.

 

Tu trzeba koniecznie zajrzeć: Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada https://fasada.org.pl/ Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  https://adopcja.org.pl/