Podcast Background1
RoN 70-71 Odc. Osoby niewidome
RoN 70-71 Odc. Osoby niewidome

Pan Łukasz Iwancio – w pigułce przedstawia nam świat osób niewidomych. Kim jest osoba niewidoma? Czy osoba niewidoma naprawdę nic nie widzi? Jaka jest różnica w definicjach: osoba ociemniała i osoba niewidoma? Gdzie się uczyć, jaki wybrać model rozwoju zawodowego (mogę czy chcę?). Poruszymy także zagadnienia takie jak: samodzielne życie bez wzroku, biała laska, wyzwania w życiu codziennym, dostępność architektoniczna, informacyjno - komunikacyjna i cyfrowa, dostęp do kultury, osoby niewidome a społeczeństwo.

 

Łukasz Iwancio - zawodowo zajmuje się obszarami niepełnosprawności i dostępności. Interesuje się kwestiami niezależnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnością wzroku. Obecnie pracuje w PFRON, gdzie koordynuje rozpatrywanie skarg na brak dostępności.