Podcast Background1
RoN Odc. 45 Zatrudnienie wspomagane
RoN Odc. 45 Zatrudnienie wspomagane

Czy jest zatrudnienie wspomagane? Jakie są etapy zatrudnienia wspomaganego? Co daje zatrudnienie wspomagane? Na te pytania odpowie nam Tomasz Śliwowski, pedagog szkolny, pedagog specjalny, były trener pracy.

 

Wybrane instytucje zajmujące się ideą zatrudnienia wspomaganego:

Polskie Stowarzyszenie Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualna https://psoni.org.pl/

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych http://www.wson.wroc.pl/

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego http://www.puzw.pl/portal/

Warto też zajrzeć tutaj:

https://www.centrumdzwoni.pl/ Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI, jest profesjonalną, niepubliczną agencją zatrudnienia oferującą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością a także doradztwa personalnego dla pracodawców