Podcast Background1
RoN Odc. 47-48 Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
RoN Odc. 47-48 Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

O osobach z niepełnosprawnością z perspektywy organizacji działającej na ich rzecz opowiadają przedstawicielki Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami – dr Anna Drabarz, Prezeska Zarządu i Halina Sobolewska Wildner, Wiceprezeska Zarządu. Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami działa od 2016 roku jako związek stowarzyszeń. Jaka jest jego misja i cele? Jak działa na co dzień? Na jakie trudności napotykają w swojej działalności? Co ich popycha do działania? Zapraszamy!

 

Warto zajrzeć:

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami https://podlaskisejmikon.pl/